Darmowa dostawa do zamówień od 350 zł. Wysyłka na terenie kraju w 1 dzień roboczy
Wysyłka na terenie kraju w 1 dzień roboczy

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAWIERAJĄCA KLAUZULE INFORMACYJNĄ

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest VULÉE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie (05-205) przy ulicy Pięknej 14, REGON: 387109300, NIP: 1251711259 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861185, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł.
 2. Dane Klienta są przetwarzane w celu:
  2.1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres trwania umowy oraz do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  2.2. obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta ewentualnego Konta (jeżeli chce być posiadaczem takiego konta) i logowania do tego konta,
  2.3. Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji;
  2.4. przesyłania przez sklep na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2.5. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu, raportów, analiz
  2.6. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  2.7. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 3. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  3.1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  3.2. podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  3.3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  3.4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  3.5. podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.
 4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych:
  4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4.2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  4.3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (adres mailowy: kontakt@vulee.pl)
  4.4. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji, obsługi gwarancyjnej), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedawcy, obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  4.5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w taki sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na klienta.
  4.6. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
 5. Dostęp do danych Sprzedawcy mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień. Jeśli zostanie wybrany inny niż osobisty odbiór przesyłki, niezbędna jest pomoc kuriera, który bezpiecznie dostarczy zamówiony towar. Administrator przekaże mu niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię, nazwisko i adres dostawy – aby mógł zweryfikować rzeczywistego odbiorcę zamówienia i dowieźć produkty pod odpowiedni adres. Numer telefonu okazuje się być niezbędny przy uzgodnieniu dogodnej godziny odbioru przesyłki.
 6. Podczas płatności kartą kredytową na stronach Sklepu potwierdzamy dane Klienta, tj. imię i nazwisko, adres aby wstępnie zweryfikować transakcję. Numer karty kredytowej nie jest nam znany. Poprzez bezpieczne i zaszyfrowane połączenie numer karty kredytowej Klienta zna tylko wybrany akceptant kart płatniczych.
 7. W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na stronie Administratora, złamania prawa lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Administrator może udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Poza powyższymi przypadkami informacje dotyczące tożsamości Klienta nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

 

PLIKI “COOKIES”

        1.  Strona Administratora używa plików „cookies”.
        2.  Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
        3.   W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
        a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
        b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
        4.   Administrator wykorzystuje własne  pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony,
z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
        5.   Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
        6.  Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).